Sugestii si Reclamatii0722.402.657
7 Decembrie 2022
Case la tara

Vanzari case la tara Iasi

Vanzari case la tara Iasi 35000 euro

Casa la tara de vanzare Scanteia Scanteia

Vanzare casa la tara in localitatea Scanteia, construit in 2000, 70mp utili, 7400mp teren, 2 camere, o baie, o bucatarie.
Vanzari case la tara Iasi 27500 euro

Casa la tara de vanzare Scanteia Scanteia

Vanzare casa la tara in localitatea Scanteia, construit in 1960, 70mp utili, 873mp teren, 2 camere, 0 bai, o bucatarie.
Vanzari case la tara Iasi 37500 euro

Casa la tara de vanzare Tutora Tutora

Vanzare casa la tara in localitatea Tutora, 50mp utili, 1500mp teren, 2 camere, 2 bai, o bucatarie.
Vanzari case la tara Iasi 26000 euro

Casa la tara de vanzare Osoi Comarna

Vanzare casa la tara in localitatea Osoi, construit in 1950, 70mp utili, 800mp teren, 2 camere, 0 bai, o bucatarie.
Vanzari case la tara Iasi 13000 euro

Casa la tara de vanzare Podu Iloaiei Podu Iloaiei

Vanzare casa la tara in localitatea Podu Iloaiei, 50mp utili, 2034mp teren, 2 camere, bai, bucatarii.
Vanzari case la tara Iasi 59990 euro

Casa la tara de vanzare Tacuta Tacuta

Vanzare casa la tara in localitatea Tacuta, construit in 215, 100mp utili, 781mp teren, 4 camere, 2 bai, o bucatarie.
Vanzari case la tara Iasi 49000 euro

Casa la tara de vanzare Schitu Duca Schitu Duca

Vanzare casa la tara in localitatea Schitu Duca, construit in 1950, 60mp utili, 8500mp teren, 2 camere, 0 bai, o bucatarie.
Vanzari case la tara Iasi 95000 euro

Casa la tara de vanzare Voinesti Voinesti

Vanzare casa la tara in localitatea Voinesti, construit in 1980, 110mp utili, 1500mp teren, 5 camere, o baie, o bucatarie.
Vanzari case la tara Iasi 38000 euro

Casa la tara de vanzare Voinesti Voinesti

Vanzare casa la tara in localitatea Voinesti, construit in 1990, 40mp utili, 500mp teren, 3 camere, 0 bai, o bucatarie.
Vanzari case la tara Iasi 32000 euro

Casa la tara de vanzare Popricani Popricani

Vanzare casa la tara in localitatea Popricani, 74mp utili, 1078mp teren, 3 camere, o baie, o bucatarie.